Athugið: Þessar síður fjalla um forsetakosningar 25. júní 2016.


Þjóðskrá Íslands

Þjóðskrá Íslands sér um gerð kjörskrárstofna. Á kjörskrárstofni eru allir íslenskir ríkisborgarar sem skráðir eru með lögheimili í ákveðnu sveitarfélagi samkvæmt íbúaskrá þjóðskrár laugardaginn 4. júní 2016 og fæddir eru 25. júní 1998 og fyrr. Enn fremur eru á kjörskrárstofni þeir íslenskir ríkisborgarar sem lögheimili eiga erlendis en eiga kosningarrétt samkvæmt lögum um kosningar til Alþingis.

Kjörskrár miðast við skráð lögheimili í sveitarfélagi eins og það er samkvæmt íbúaskrá þjóðskrár þremur vikum fyrir kjördag, eða 4. júní 2016. Óheimilt er því að breyta kjörskrá ef tilkynning um nýtt lögheimili hefur ekki borist Þjóðskrá Íslands fyrir þennan tíma. Breytingar á lögheimili eftir viðmiðunardaginn leiða því ekki til breytinga á kjörskrá. Sveitarstjórn er við samningu kjörskrár þannig bundin við skráningu á íbúaskrá þjóðskrár 4. júní 2016 að því er varðar staðsetningu í sveitarfélag.

Kjörskrár skulu lagðar fram eigi síðar en miðvikudaginn 15. júní 2016. Kjörskrá skal liggja frammi á skrifstofu sveitarfélags eða á öðrum hentugum stað á almennum skrifstofutíma til kjördags. Sveitarstjórnir taka þegar til meðferðar athugasemdir sem þeim berast vegna kjörskrár og gera leiðréttingar, ef við á.

Erlendir ríkisborgarar

Erlendir ríkisborgarar eiga ekki kosningarétt við alþingiskosningar og eru því ekki á kjörskrárstofni við forsetakjör. Eina undantekningin eru danskir ríkisborgarar, sem eiga kosningarétt samkvæmt lögum nr. 85/1946, það er þeir sem voru búsettir á Íslandi 6. mars 1946 eða einhvern tíma á síðustu 10 árum fyrir þann tíma.

Íslendingar búsettir erlendis

  • Skemur en 8 ár
    Íslenskir ríkisborgarar, sem flutt hafa lögheimili sitt til útlanda eftir 1. desember 2007 og náð hafa 18 ára aldri á kjördag, eiga kosningarétt. Þessir einstaklingar eru teknir á kjörskrárstofn, án umsóknar, í því sveitarfélagi þar sem þeir áttu síðast skráð lögheimili.
  • Lengur en 8 ár
    Íslenskir ríkisborgarar, sem flutt hafa lögheimili sitt til útlanda fyrir 1. desember 2007, eru teknir á kjörskrá við þessar kosningar hafi þeir sótt um það til Þjóðskrár Íslands  fyrir 1. desember 2015. Þessir einstaklingar eru teknir á kjörskrárstofn í því sveitarfélagi þar sem þeir áttu síðast skráð lögheimili, samanber b-lið 1. mgr. 23. gr. laga um kosningar til Alþingis nr. 24/2000.

Uppfletting í kjörskrá á vef Þjóðskrár Íslands (eftir 7. júní)