Athugið: Þessar síður fjalla um sveitarstjórnarkosningar 31. maí 2014.


Serbian

Postupci glasanja – Uputstva za strane državljane koja se tiču lokalnih izbora na Islandu dana 31. maja 2014

Opšti izbori za lokalne vlasti će se održati 31. maja 2014. godine.

Pravo glasa

Stranim državljanima se dodeljuje pravo glasa u zavisnosti od dužine stalnog prebivališta na Islandu:

 • Državljanima nordijskih država kada imaju zvanično mesto prebivališta na Islandu tokom perioda od tri uzastopne godine od 31. maja 2011. godine;
 • Ostalim stranim državljanima kada imaju zvanično mesto prebivališta na Islandu tokom perioda od pet uzastopnih godina od 29. maja 2009. godine.

Bilo ko ko ima pravo glasa takođe se može i kandidovati za zvaničnu poziciju kao kandidat za lokalnu vlast.

Da li sam ja na izbornom spisku?

Bilo ko ko ima pravo glasa će automatski biti uvršten u izborni spisak u opštini u kojoj ima registrovano zvanično prebivalište dana 10. maja 2014. i biće mu omogućeno da glasa isključivo tamo. Ukoliko niste sigurni da li se nalazite na izbornom spisku, o tome se možete informisati u Nacionalnom registru. Izborni spisak će takođe biti dostupan tokom perioda od najmanje 15 dana pre dana izbora na sledećoj internet stranici: www.kosning.is. Spisak je takođe dostupan u kancelariji lokalne vlasti, ne kasnije od deset dana pre dana izbora.

Nedavno sam se preselio/la ili nameravam da se preselim. Da li će mi biti omogućeno da glasam u svojoj novoj opštini?

Da, ukoliko obaveštenje o promeni adrese bude dostavljeno Nacionalnom registru pre 10. maja 2014. godine.

Gde ću glasati?

Na glasačkim mestima na dan izbora

 • Većina glasača će glasati na glasačkim mestima na dan izbora, 31. maja 2014. godine.
 • Lokalne vlasti objavljuju gde se glasačka mesta nalaze i kada će biti otvorena.

Predizborno glasanje pre dana izbora

 • Predizborno glasanje će se održati u okružnim komesarijatima od 5. aprila 2014. godine. Informacije o vremenu u toku koga su otvorena birališta i lokacijama mogu se naći na internet stranici www.syslumenn.is.
 • Predizborni glasovi se takođe mogu dati u ambasadama i konzulatima Islanda u inostranstvu. Za dodatne informacije lokacijama i vremenu u toku koga su otvorena birališta, pogledajte internet stranicu Ministarstva inostranih poslova:www.mfa.is.
 • Dodatne informacije koje se tiču predizbornog glasanja u institucijama i privatnim domovima, kao i uputstva o tome kako da obavite predizborno glasanje mogu se naći u video filmu na internet stranici: www.kosning.is.

Glasanje na glasačkim mestima

 1. Dokažite svoj identitet pokazujući identifikacioni dokument (s fotografijom, npr. pasoš, vozačka dozvola ili lična karta) ili na neki drugi način koji izborna komisija smatra zadovoljavajućim.
 2. Ako imate pravo glasa, dobićete glasački listić koji ćete poneti sa sobom u glasačku kabinu.
 3. U glasačkoj kabini, glasate olovkom označavajući krstićem polje (X) ispred slova koje predstavlja listu kandidata po vašem izboru.
  U nekim manjim opštinama, glasači dodeljuju svoje glasove ispisivanjem imena izabranih kandidata na glasačkom listiću. Možete poneti spisak njihovih imena sa sobom u glasačku kabinu kako biste osvežili svoje pamćenje.
 4. U glasačkim kabinama postoje kartice na brajevoj azbuci (za ljude sa oslabljenim vidom) sa informacijama o slovima koja predstavljaju listu kandidata. Ako vam je potrebna pomoć u vezi glasanja, možete imenovati nekog člana izborne komisije da vam pomogne. Takođe, možete zahtevati da vam predstavnik po vašem izboru pomogne pri glasanju u glasačkoj kabini.
  Pomoć u glasačkoj kabini se može pružiti samo glasačima koji nisu u mogućnosti da glasaju na predviđen način zbog oslabljenog vida ili nemogućnosti da koriste svoje ruke. Glasači u toj situaciji koji takođe ne mogu da izraze svoje želje glasačkoj komisiji mogu da podnesu dokaz od svojih službenika za zaštitu prava, i u tom slučaju biće im dozvoljeno da glasaju uz pomoć predstavnika po svom izboru.
 5. Ako želite da promenite redosled kandidata na listi po svom izboru, napišite broj 1 ispred imena koje biste želeli da bude na vrhu, broj 2 ispred imena koje biste želeli da bude na drugom mestu, itd. Ako želite da uklonite kandidata sa liste, precrtajte njegovo ili njeno ime.
  Vama nije dozvoljeno da vršite promene na listama kandidata osim na onoj listi za koju želite da glasate ili da stavljate
  bilo kakve druge oznake bilo gde drugde na glasačkom listiću, pošto će to učiniti glas nevažećim.
 6. Ako shvatite da ste greškom označili nešto na izbornom listiću što niste nameravali, ili ako uništite glasački listić na neki drugi način, dajte ga izbornoj komisiji i dobićete novi.
 7. Vodite računa da niko ne vidi za koga ste glasali, jer ako se to desi, vaš glasački listić će se smatrati nevažećim i možda neće biti stavljen u glasačku kutiju.
 8. Pošto označite svoj glas, presavijte glasački listić duž linija za presavijanje koje je imao kada ste ga primili i potom ga ubacite u glasačku kutiju. Onda napustite prostoriju za glasanje.

Glasanje se završava u subotu uveče, 31. maja, a glasačka mesta se zatvaraju najkasnije u 22:00 časa. Nakon toga, glasački listići će se prebrojati, a rezultate će potom objaviti mediji. Prazni i nevažeći glasački listići se takođe prebrojavaju i njihovi brojevi se objavljuju.