Athugið: Þessar síður fjalla um sveitarstjórnarkosningar 31. maí 2014.


Latvija

Balsošanas kārtība — norādījumi ārvalstniekiem par Islandes pašvaldību vēlēšanām, kas notiks 2014. gada 31. maijā

Vispārējās pašvaldību vēlēšanas notiks 2014. gada 31. maijā.

Balsstiesības

Ārvalstniekiem tiek piešķirtas balsstiesības, pamatojoties uz viņu uzturēšanās ilgumu Islandē:

 • Ziemeļvalstu pilsoņiem, ja viņi ir likumīgi uzturējušies Islandē trīs gadus pēc kārtas, sākot no 2011. gada 31. maija;
 • citiem ārvalstniekiem, ja viņi ir likumīgi uzturējušies Islandē piecus gadus pēc kārtas, sākot no 2009. gada 29. maija.

Jebkura balsstiesīga persona var arī kandidēt pašvaldību vēlēšanās.

Vai es esmu iekļauts(-a) vēlētāju sarakstā?

Jebkura balsstiesīga persona tiek automātiski iekļauta vēlētāju sarakstā tajā pašvaldībā, kur atrodas tās likumīgā deklarētā dzīvesvieta uz 2014. gada 10. maiju, un drīkstēs balsot tikai šajā pašvaldībā. Ja šaubāties, vai esat iekļauts(-a) vēlētāju sarakstā, jūs varat uzzināt šo informāciju Valsts reģistrā. Vēlētāju saraksts būs arī pieejams vismaz 15 dienas pirms vēlēšanu dienas tīmekļa vietnē www.kosning.is. Šis saraksts būs pieejams arī pašvaldību iestādēs ne vēlāk kā 10 dienas pirms vēlēšanu datuma.

Es nesen mainīju dzīvesvietu vai plānoju mainīt dzīvesvietu. Vai varēšu balsot pašvaldībā, kur atradīsies mana jaunā dzīvesvieta?

Jā, varēsiet, ja līdz 2014. gada 10. maijam iesniegsiet Valsts reģistrā iesniegumu par dzīvesvietas maiņu.

Kur es varēšu balsot?

Balsošana vēlēšanu iecirknī vēlēšanu dienā

 • Lielākā daļa balsotāju nodos savas balsis vēlēšanu iecirknī vēlēšanu dienā — 2014. gada 31. maijā.
 • Pašvaldību iestādes paziņos, kur atradīsies vēlēšanu iecirkņi un kad tie būs atvērti.

Pirmsvēlēšanu balsošana pirms vēlēšanu dienas

 • Pirmsvēlēšanu balsošana notiks apgabalu komisāru birojos, sākot no 2014. gada 5. aprīļa. Informāciju par darba laikiem un atrašanās vietām var atrast tīmekļa vietnē www.syslumenn.is
 • Pirms vēlēšanām var nobalsot arī ārvalstīs esošajās Islandes vēstniecībās un konsulātos. Vairāk informācijas par atrašanās vietām un darba laikiem skatiet Ārlietu ministrijas tīmekļa vietnē www.mfa.is.
 • Papildu informāciju par pirmsvēlēšanu balsošanu, tostarp balsošanu konkrētās iestādēs un mājās, kā arī norādījumus par pirmsvēlēšanas balsošanas norisi var skatīt videofilmā tīmekļa vietnē www.kosning.is.

Balsošana vēlēšanu iecirknī

 1. Aplieciniet savu identitāti, uzrādot personu apliecinošu dokumentu (ar fotogrāfiju, piemēram, pasi, autovadītāja apliecību vai personas apliecību), vai kādā citā veidā, ko vēlēšanu komisija uzskata par pieņemamu.
 2. Ja jums ir tiesības balsot, jums tiks iedots vēlēšanu biļetens, ar kuru pēc tam jādodas uz vēlēšanu kabīni. 
 3. Vēlēšanu kabīnē ar zīmuli ievelciet krustiņu (x) lodziņā pirms burta, kas attiecas uz jūsu izvēlēto kandidātu sarakstu.
  Mazākās pašvaldībās balsotāji varēs balsot, uzrakstot savu vēlamo kandidātu vārdus uz vēlēšanu biļetena. Jūs varat paņemt līdzi vēlēšanu kabīnē savu sarakstu ar kandidātu vārdiem, lai atsvaidzinātu atmiņu.
 4. Vēlēšanu kabīnēs ir pieejamas kartiņas Braila rakstā (vājredzīgiem cilvēkiem), kas satur informāciju par burtiem, kuri attiecas uz kandidātu sarakstiem. Ja jums nepieciešama palīdzība balsošanā, jūs varat to lūgt kādam no vēlēšanu komisijas locekļiem. Jūs varat arī lūgt sevis izvēlētām pārstāvim palīdzēt jums nobalsot vēlēšanu kabīnē.  
  Palīdzību vēlēšanu kabīnē drīkst sniegt tikai gadījumos, kad balsotāji nevar nobalsot paredzētājā veidā vājredzības vai roku kustību traucējumu dēļ. Līdzīgā situācijā nonākuši vēlētāji, kuri arī nespēj izteikt savas vēlmes vēlēšanu komisijai, var iesniegt apliecinājumus no viņu tiesību aizstāvjiem, saskaņā ar kuriem viņiem atļaus izmantot kāda sevis izvēlēta pārstāvja palīdzību balsošanā.
 5. Ja vēlaties mainīt kandidātu secību jūsu izvēlētajā sarakstā, pirms tā kandidāta vārda, kuram, jūsuprāt, jābūt pirmajam, uzrakstiet ciparu „1”, pirms tā kandidāta vārda, kuram jābūt otrajam, ciparu „2” un tāpat turpiniet. Ja vēlaties dzēst kandidātu no saraksta, izsvītrojiet viņa vai viņas vārdu.
  Drīkst veikt izmaiņas tikai un vienīgi tajā kandidātu sarakstā, par kuru jūs balsojat, un nevienā citā, bet uz vēlēšanu biļetena nedrīkst izdarīt nekādas citas atzīmes, izņemot paredzētās, jo tas var padarīt jūsu balsojumu par spēkā neesošu.
 6. Ja, aizpildot vēlēšanu biļetenu, esat pieļāvis(-usi) kļūdu vai ja kādā citā veidā esat netīši to sabojājis(-usi), atdodiet to vēlēšanu komisijai, kas jums pretī izsniegs jaunu biļetenu.
 7. Pārliecinieties, ka neviens neredz jūsu izdarīto izvēli biļetenā, jo pretējā gadījumā jūsu balsojums tiks uzskatīts par spēkā neesošu un netiks ievietots vēlēšanu urnā.
 8. Kad esat norādījis(-usi) izvēli, salociet vēlēšanu biļetenu tajās pašās locījuma vietās, kādas tam bija saņemot, un ievietojiet to vēlēšanu urnā. Pēc tam dodieties prom no balsošanas telpas.

Balsošana beigsies sestdienas vakarā, 31. maijā, un vēlēšanu iecirkņi tiks slēgti, vēlākais, plkst. 22:00. Pēc vēlēšanām balsis tiks saskaitītas, un rezultāti pēc tam tiks paziņoti ar plašsaziņas līdzekļu starpniecību. Arī neaizpildītie un spēkā neesošie biļeteni tiks saskaitīti, kā arī šis skaits tiks paziņots.