Athugið: Þessar síður fjalla um sveitarstjórnarkosningar 31. maí 2014.


Lithuanian

Balsavimo procedūros – instrukcijos, kaip kitataučiams dalyvauti vietinės valdžios Islandijoje rinkimuose 2014 metų gegužės 31 d.

Savivaldybių rinkimai vyks 2014 metų gegužės 31 dieną.

Teisė balsuoti

Teisė balsuoti suteikiama kitataučiams pagal jų gyvenimo Islandijoje trukmę:

 • Skandinavams, užregistravusiems savo nuolatinę gyvenamąją vietą Islandijoje ir gyvenantiems šioje šalyje nepertraukiamai trejus metus nuo 2011 metų gegužės 31 dienos.
 • Kitų tautų atstovams, užregistravusiems nuolatinę gyvenamąją vietą Islandijoje ir gyvenantiems šioje šalyje nepertraukiamai penkerius metus nuo 2009 metų gegužės 29 dienos.

Kiekvienas turintis balsavimo teisę žmogus gali iškelti savo kandidatūrą kaip kandidatas į savivaldybės valdžią.

Ar aš esu rinkėjų sąraše?

Kiekvienas, užregistravęs savo nuolatinę gyvenamąją vietą Islandijoje ir turintis teisę balsuoti, 2014 metų gegužės 10 dieną bus įtrauktas į rinkėjų sąrašą ir galės balsuoti tik toje savivaldybėje, kurioje yra registruotas. Jei nesate tikri, ar esate rinkėjų sąraše, apie tai teiraukitės informacijos Nacionaliniame registre. Rinkėjų sąrašą taip pat galite peržiūrėti mažiausiai 15 dienų prieš rinkimus svetainėje: www.kosning.is. Sąrašą taip pat rasite savivaldybėse 10 dienų prieš rinkimus.

Aš ką tik persikrausčiau arba netrukus ketinu persikraustyti. Ar aš galėsiu dalyvauti savivaldybių valdžios rinkimuose?

Taip, jei Nacionaliniam registrui iki 2014 metų gegužės 10 dienos pateiksite pasikeitusį adresą.

Kur turėsiu balsuoti?

Rinkimų dieną rinkimų apygardose

 • Daugelis rinkėjų rinkimų dieną, 2014 metų gegužės 31, balsuos savo rinkimų apygardose.
 • Savivaldybės valdžia paskelbs, kur yra rinkimų apygardos ir kada jos bus atidarytos rinkimų dieną.

Išankstinis balsavimas

 • Balsuoti iš anksto bus galima apskrities įgaliotinių biuruose nuo 2014 metų balandžio 5 dienos. Informacijos apie darbo laiką ir balsavimo vietas rasite svetainėje: www.syslumenn.is.
 • Išankstinis balsavimas galimas kitose valstybėse esančiose Islandijos ambasadose ir konsulatuose. Daugiau informacijos apie išankstinio balsavimo vietas ir jų darbo laiką ieškokite Užsienio reikalų ministerijos svetainėje: www.mfa.is.
 • Daugiau informacijos apie išankstinį balsavimą, balsavimo institucijose ir privačiuose namuose taisykles bei instrukcijas, kaip iš anksto balsuoti, rasite vaizdo filmuke svetainėje: www.kosning.is.

Balsavimas rinkimų apygardose

 1. Pateikite jus kaip asmenį identifikuojantį dokumentą (su nuotrauka, pvz.: savo pasą, vairuotojo teises arba ID kortelę) arba tą dokumentą, kurio pareikalaus rinkimų komisija.
 2. Jei jums suteikta rinkėjo teisė, jums bus pateiktas balsavimo biuletenis, kurį pasiimsite į balsavimo kabiną. 
 3. 3. Balsavimo kabinoje balsuokite padėdami kryželį (x) kandidatų sąraše prie pasirinkto kandidato kabinoje esančiu rašikliu.
  Kai kuriose mažesnėse rinkimų apygardose balsuotojai balsuoja už pasirinktą kandidatą balsavimo biuletenyje įrašydami jo vardą ir pavardę. Jei visų kandidatų neatsimenate, į balsavimo kabiną galite neštis kandidatų sąrašą.
 4. Balsavimo kabinoje neregiai ras kandidatų sąrašus kortelėse Brailio raštu. Jei jums reikia pagalbos balsuojant, jums padėti gali būti skirtas balsavimo komisijos narys. Taip pat galite paprašyti, kad jums balsuoti balsavimo kabinoje padėtų pasirinktas komisijos atstovas.  
  Pagalba balsavimo kabinoje gali būti suteikta tik tiems rinkėjams, kurie negali balsuoti įprastu būdu dėl blogo regėjimo arba rankų negalios. Rinkėjai, negalintys rinkimų komisijai išreikšti savo rinkėjo valios įprastais būdais, gali pateikti iš savo teisių apsaugos pareigūnų gautas pažymas, pagal kurias jiems balsuojant padės pasirinktas balsavimo komisijos atstovas.
 5. Jei norite pakeisti savo pasirinktų kandidatų eilės tvarką, prie pirmoje vietoje norimo matyti kandidato vardo ir pavardės įrašykite skaičių 1, tada prie kito pageidaujamo kandidato pavardės – skaičių 2 ir taip toliau. Jei iš kandidatų sąrašo norite išbraukti kandidatą, jį išbraukite.
  Jums neleidžiama keisti balsuoti pateikto kandidatų sąrašo ir bet kurioje balsavimo biuletenio vietoje atlikti bet kokių žymėjimų, nes taip sugadinsite balsavimo biuletenį.
 6. Jei balsavimo biuletenyje pažymėjote ką nors klaidingai arba kitaip sugadinote balsavimo biuletenį, atiduokite jį balsavimo komisijai ir ji jums išduos naują biuletenį
 7. Užtikrinkite, kad niekas nematytų jūsų pasirinkimo balsavimo biuletenyje, nes jei taip nutiks, jūsų biuletenis bus traktuojamas kaip negaliojantis ir negalės būti įmestas į balsadėžę.
 8. Pažymėję savo pasirinktą kandidatą, sulenkite balsavimo biuletenį per tas sulenkimo linijas, kokios buvo, kai jį gavote tuščią, ir įmeskite į balsadėžę.Tada išeikite iš balsavimo kabinos.

Balsavimas baigiasi gegužės 31 dieną, šeštadienį; balsavimo apygardos veiks iki 22:00. Tada balsai bus suskaičiuoti, rezultatai paskelbti masinio informavimo priemonėmis. Tušti ir sugadinti biuleteniai taip pat bus suskaičiuoti, jų skaičius taip pat bus paskelbtas.