Athugið: Þessar síður fjalla um sveitarstjórnarkosningar 31. maí 2014.


Vietnam

Quy trình bầu cử - Những hướng dẫn dành cho Kiều dân nước ngoài liên quan đến Cuộc bầu cử thị trưởng tại (Iceland) vào ngày 31 tháng 5 năm 2014

Cuộc tổng tuyển cử chính quyền thành phố sẽ diễn ra vào ngày 31 tháng 5 năm 2014.

Quyền bầu cử

Kiều dân nước ngoài được quyền bầu cử căn cứ theo thời gian cư trú tại Iceland:

 • Đối với kiều dân tại các nước Bắc Âu, khi họ đã sống hợp pháp tại Iceland trong ba năm liên tục tính từ ngày 31 tháng 5 năm 2011.
 • Đối với kiều dân nước ngoài khác, khi họ đã sống hợp pháp tại Iceland trong năm năm liên tục tính từ ngày 29 tháng 5 năm 2009.

Bất cứ ai có quyền bỏ phiếu cũng có thể ra ứng cử vào vị trí trong chính quyền thành phố.

Tôi có tên trong danh sách cử tri không?

Bất cứ ai có quyền bầu cử sẽ nghiễm nhiên có tên trong danh sách cử tri tại khu vực mà họ đã đăng ký cư trú hợp pháp vào ngày 10 tháng 5 năm 2014 và sẽ chỉ có thể bỏ phiếu tại khu vực đó. Nếu quý vị không chắc mình có tên trong danh sách cử tri hay không, quý vị có thể lấy thông tin về việc này từ Phòng Hộ Tịch Quốc Gia (National Registry). Danh sách cử tri cũng có thể được truy cập trong thời gian ít nhất là 15 ngày trước ngày bầu cử trên trang web www.kosning.is. Danh sách này cũng có sẵn tại các văn phòng chính quyền thành phố không muộn hơn mười ngày trước ngày bầu cử.

Tôi vừa mới chuyển chỗ ở hoặc tôi dự định chuyển chỗ ở. Tôi có thể bầu cử ở khu vực sinh sống mới không?

Có, nếu anh/chị thông báo thay đổi địa chỉ với Phòng Hộ Tịch Quốc Gia trước ngày 10 tháng 5 năm 2014.

Tôi sẽ bầu cử ở đâu?

Tại điểm bỏ phiếu vào ngày bầu cử

 • Phần lớn các cử tri sẽ bỏ phiếu tại điểm bỏ phiếu vào ngày bầu cử, ngày 31 tháng 5 năm 2014.
 • Chính quyền thành phố sẽ thông báo địa điểm bỏ phiếu và thời gian mở cửa.

Bỏ phiếu trước ngày bầu cử

 • Bỏ phiếu trước ngày bầu cử sẽ diễn ra tại văn phòng ủy viên hội động quận (district commissioners' office) từ ngày 5 tháng 4 năm 2014. Quý vị có thể tìm thấy thông tin về địa điểm và giờ mở cửa trên trang web www.syslumenn.is.
 • Bỏ phiếu trước cũng có thể được thực hiện tại Đại Sứ Quán hoặc Lãnh Sự Quán của Iceland ở nước ngoài. Để biết thêm thông tin về địa điểm và giờ mở cửa, hãy xem trang web của Bộ Ngoại Giao www.mfa.is.
 • Để biết thêm thông tin về việc bỏ phiếu trước ngày bầu cử tại các cơ sở và nhà riêng cũng như hướng dẫn về cách bỏ phiếu trước ngày bầu cử, vui lòng xem phim video tại trang web: www.kosning.is.

Bỏ phiếu tại điểm bỏ phiếu

 1. Quý vị chứng minh nhân dạng của mình bằng cách xuất trình giấy tờ nhận dạng (có kèm ảnh, ví dụ: hộ chiếu, thẻ căn cước cá nhân (chứng minh thư) hoặc bằng lái xe) hoặc bằng cách khác mà ban bầu cử cho là thoả đáng.
 2. Nếu quý vị đủ điều kiện bỏ phiếu, quý vị sẽ nhận được lá phiếu bầu và quý vị mang phiếu này vào phòng bầu cử.
 3. Trong phòng bầu cử, quý vị bỏ phiếu bằng cách đánh dấu (x) bằng bút chì vào ô phía trước chữ cái thể hiện danh sách ứng cử viên mà quý vị muốn bầu.
  Tại một vài khu vực dân cư nhỏ hơn, các cử tri bỏ phiếu bầu bằng cách viết tên của ứng cử viên mà mình mong muốn vào lá phiếu bầu. Quý vị có thể đem danh sách tên của các ứng cử viên vào phòng bầu cử để giúp quý vị nhớ.
 4. Trong phòng bầu cử, có các tấm thẻ ghi bằng chữ Braille (dành cho những người khiếm thị) với thông tin về chữ cái đại diện cho danh sách các ứng viên, Nếu quý vị cần hỗ trợ bỏ phiếu, quý vị có thể chỉ định một thành viên trong ban bầu cử để giúp quý vị. Quý vị cũng có thể đề nghị người đại diện do quý vị chọn giúp quý vị bỏ phiếu trong phòng bầu cử.
  Chỉ được phép hỗ trợ trong phòng bầu cử nếu cử tri không thể bầu cử theo cách quy định do tình trạng khiếm thị hoặc không thể sử dụng tay. Trong trường hợp này, cử tri nào không thể diễn đạt mong muốn của mình với ban bầu cử có thể nộp giấy chứng nhận từ viên chức bảo vệ quyền của họ, mà họ sẽ được phép được người đại diện do họ chọn trợ giúp bầu cử.
 5. Nếu quý vị muốn thay đổi thứ tự các ứng cử viên trong danh sách mà quý vị chọn, viết số 1 phía trước tên mà quý vị muốn đặt lên đầu tiên, số 2 phía trước tên mà quý vị muốn xếp thứ 2 và tiếp tục như vậy. Nếu quý vị muốn xoá bỏ một ứng cử viên ra khỏi danh sách, gạch bỏ tên của người đó.
  Quý vị không được phép thay đổi danh sách ứng cử viên ngoài danh sách mà quý vị bầu cử hoặc đánh bất kỳ dấu hiệu nào ở bất kỳ nơi nào trên lá phiếu bầu, vì điều này có thể làm cho lá phiếu bầu của bạn không hợp lệ.
 6. Nếu quý vị nhận thấy rằng quý vị đã sơ suất thể hiện điều gì đó ngoài ý định trong lá phiếu bầu, hoặc nếu quý vị làm hư lá phiếu bầu theo cách nào đó, hãy đưa lá phiếu đó cho ban bầu cử và quý vị sẽ được đưa một lá phiếu mới.
 7. Chắc chắn rằng không ai nhìn thấy người mà quý vị bầu, vì nếu điều này xảy ra, lá phiếu của quý vị sẽ được xem là không hợp lệ và không được cho vào thùng phiếu.
 8. Khi quý vị đã ghi xong lá phiếu bầu, gấp phiếu bầu lại theo cùng hướng gấp đã có khi quý vị nhận được lá phiếu và cho vào thùng phiếu. Sau đó rời khỏi phòng bầu cử.

Cuộc bầu cử sẽ kết thúc vào tối thứ Bảy, ngày 31 tháng 5, và các điểm bỏ phiếu sẽ đóng cửa vào lúc 22:00. Sau đó, phiếu sẽ được kiểm kê và kết quả sẽ được công bố trên các phương tiện truyền thông. Phiếu bỏ trống hoặc không hợp lệ cũng sẽ được đếm và số lượng loại phiếu này cũng sẽ được công bố.