Gerð kjörskrár

Sveitarstjórnir bera ábyrgð á að kjörskrár séu gerðar og skal gerð þeirra lokið í tæka tíð fyrir framlagningu. Kjörskrár vegna alþingiskosninganna 28. október 2017 skulu lagðar fram í síðasta lagi 18. október 2017.

Kjörskrá skal rita á eyðublöð sem Þjóðskrá Íslands lætur í té og skal farið nákvæmlega eftir leiðbeiningum hennar. Þjóðskrá Íslands sendir sveitarstjórnum kjörskrárstofn fljótlega eftir viðmiðunardag kjörskrár sem er 23. september 2017.

Á kjörskrá skal taka þá sem uppfylla öll kosningaréttarskilyrði á viðmiðunardegi kjörskrár. Sjá nánar um kosningarétt hér. Sveitarstjórn ber að gæta þess að taka ekki aðra einstaklinga á kjörskrá en ótvírætt eiga kosningarétt samkvæmt ákvæðum laga. Rétt er að ítreka að ávallt skal miða við skráð lögheimili samkvæmt íbúaskrá Þjóðskrár fimm vikum fyrir kjördag, 23. september 2017. Ekki er því um huglægt mat að ræða og því er til dæmis ekki heimilt að taka einstakling inn á kjörskrá sem gleymt hefur að flytja lögheimili sitt til sveitarfélagsins í tæka tíð fyrir viðmiðunardag kjörskrár.

Sveitarstjórn skal þegar taka til meðferðar athugasemdir er henni berast vegna kjörskrár og gera leiðréttingar á henni ef skilyrði þess eru fyrir hendi. Slíka leiðréttingu má gera fram á kjördag. Þar sem skilyrði skráningar á kjörskrá eru skýr eiga sveitarstjórnir ekki að þurfa að gera margar leiðréttingar á þeim kjörskrárstofni sem Þjóðskrá Íslands lætur þeim í té. Tilefni slíkra leiðréttinga eru einkum öflun eða missir íslensks ríkisfangs eða andlát á tímabilinu frá viðmiðunardegi kjörskrár til kjördags. Ef einstaklingar eru ranglega teknir inn á kjörskrá getur það leitt til ógildingar kosningar, sérstaklega ef niðurstöður hennar velta á fáum atkvæðum.

Sveitarstjórn skal þegar tilkynna hlutaðeigandi einstaklingum um leiðréttingar á kjörskrá, svo og sveitarstjórnum þeim er málið getur varðað. Jafnframt skal tilkynna hlutaðeigandi yfirkjörstjórn um leiðréttingu á kjörskrá.

Ef sveitarstjórn vanrækir sitt hlutverk varðandi samningu eða framlagningu kjörskrár er það hlutverk viðkomandi sýslumanns að bregðast við. Skal sýslumaður þá þegar gera nauðsynlegar ráðstafanir til að bæta úr því sem á vantar.

Kjörskrá skal undirrituð af oddvita sveitarstjórnar eða framkvæmdastjóra hennar. Kjörskrá skal leggja fram almenningi til sýnis á skrifstofu sveitarstjórnar eða á öðrum hentugum stað eigi síðar en tíu dögum fyrir kjördag, 18. október 2017. Sveitarstjórn skal auglýsa hvar kjörskrá liggur frammi á þann hátt á hverjum stað sem venja er þar að birta opinberar auglýsingar.