Þjóðskrá Íslands

Þjóðskrá Íslands sér um gerð kjörskrárstofna. Á kjörskrárstofni eru allir íslenskir ríkisborgarar sem skráðir eru með lögheimili í ákveðnu sveitarfélagi samkvæmt íbúaskrá þjóðskrár laugardaginn 23. september 2017 og fæddir eru 28. október 1999 og fyrr. Enn fremur eru á kjörskrárstofni þeir íslenskir ríkisborgarar sem lögheimili eiga erlendis en eiga kosningarrétt samkvæmt lögum um kosningar til Alþingis.

Kjörskrár miðast við skráð lögheimili í sveitarfélagi eins og það er samkvæmt íbúaskrá þjóðskrár fimm vikum fyrir kjördag, eða 23. september 2017. Óheimilt er því að breyta kjörskrá ef tilkynning um nýtt lögheimili hefur ekki borist Þjóðskrá Íslands fyrir þennan tíma. Breytingar á lögheimili eftir viðmiðunardaginn leiða því ekki til breytinga á kjörskrá. Sveitarstjórn er við samningu kjörskrár þannig bundin við skráningu á íbúaskrá þjóðskrár 23. september 2017 að því er varðar staðsetningu í sveitarfélag.

Kjörskrár skulu lagðar fram eigi síðar en miðvikudaginn 18. október 2017. Kjörskrá skal liggja frammi á skrifstofu sveitarfélags eða á öðrum hentugum stað á almennum skrifstofutíma til kjördags. Sveitarstjórnir taka þegar til meðferðar athugasemdir sem þeim berast vegna kjörskrár og gera leiðréttingar, ef við á.

  • Fyrirspurnum varðandi kjörskrá ber að beina til Þjóðskrár Íslands, skra@skra.is

Erlendir ríkisborgarar

Erlendir ríkisborgarar eiga ekki kosningarétt við alþingiskosningar. Eina undantekningin eru danskir ríkisborgarar, sem eiga kosningarétt samkvæmt lögum nr. 85/1946, það er þeir sem voru búsettir á Íslandi 6. mars 1946 eða einhvern tíma á síðustu 10 árum fyrir þann tíma.

Íslendingar búsettir erlendis

  • Skemur en 8 ár
    Íslenskir ríkisborgarar, sem flutt hafa lögheimili sitt til útlanda eftir 1. desember 2008 og náð hafa 18 ára aldri á kjördag, eiga kosningarétt. Þessir einstaklingar eru teknir á kjörskrárstofn, án umsóknar, í því sveitarfélagi þar sem þeir áttu síðast skráð lögheimili.
  • Lengur en 8 ár
    Íslenskir ríkisborgarar, sem flutt hafa lögheimili sitt til útlanda fyrir 1. desember 2008, og náð hafa 18 ára aldri á kjördag verða að sækja um til Þjóðskrár Íslands að verða teknir á kjörskrá. Fullnægjandi umsókn þarf að hafa borist Þjóðskrá Íslands fyrir 1. desember ári áður en kosningar fara fram. Þessir einstaklingar eru teknir á kjörskrárstofn í því sveitarfélagi þar sem þeir áttu síðast skráð lögheimili, samanber b-lið 1. mgr. 23. gr. laga um kosningar til Alþingis nr. 24/2000.
  • Umsókn íslensks ríkisborgara sem búsettur er erlendis um að verða tekinn á kjörskrá á Íslandi, sjá umsóknareyðublöð á vef Þjóðskrár Íslands.