Athugið: Þessar síður fjalla um forsetakosningar 25. júní 2016.


Sveitarstjórnir

Sveitarstjórn hvers sveitarfélags sér um gerð kjörskrár, kosningu undirkjörstjórna og sérstakra kjörstjórna og skiptingu sveitarfélags í kjördeildir.

Kjördeildir

Skipting sveitarfélags
Hverju kjördæmi skal skipt í kjördeildir og er hvert sveitarfélag ein kjördeild nema sveitarstjórn ákveði að skipta því í fleiri kjördeildir. Kjördeildir skal að jafnaði kenna við kjörstað eða tölusetja til aðgreiningar.

Kjörstjórnir

Kosning undirkjörstjórna og sérstakra kjörstjórna
Sveitarstjórn kýs undirkjörstjórn í hverja kjördeild, þrjá aðalmenn og þrjá til vara. Einnig geta sveitarstjórnir kosið sérstakar kjörstjórnir.

Kjörskrár

Gerð kjörskrár
Sveitarstjórnir gera kjörskrár á grundvelli kjörskrárstofna frá Þjóðskrá Íslands. Aðeins þeir sem eru á kjörskrá þegar kosning fer fram geta neytt kosningaréttar. Kjörskrá skal lögð fram almenningi til sýnis eigi síðar en tíu dögum fyrir kjördag, miðvikudaginn 15. júní 2016.

Hverjir eru teknir inn á kjörskrá?
Þeir íbúar sveitarfélags sem uppfylla öll kosningaréttarskilyrði á viðmiðunardegi kjörskrár sem er þremur vikum fyrir kjördag, 4. júní 2016. Sjá skilyrði sem uppfylla þarf til að vera tekinn á kjörskrá hér.

Framlagning kjörskrár

Þegar kjörskrá hefur verið samin skal hún undirrituð af oddvita sveitarstjórnar eða framkvæmdastjóra sveitarfélags. Kjörskrá skal liggja frammi almenningi til sýnis í minnst tíu daga fyrir kjördag, frá 15. júní 2016. Algengast er að hún liggi frammi á skrifstofum sveitarfélaganna á almennum skrifstofutíma og er sveitarstjórn falið að auglýsa framlagningarstað.

Athugasemdir við kjörskrá

Hver sem er getur gert athugasemdir til sveitarstjórnar um að nafn einhvers vanti á kjörskrá eða sé þar ofaukið. Slíkar athugasemdir er heimilt að gera fram á kjördag. Komi fram athugasemd um að nafn skuli tekið af kjörskrá skal það þegar tilkynnt hlutaðeigandi einstaklingi. Komi fram athugasemd um að taka skuli á kjörskrá einhvern sem ætla má að sé á kjörskrá í öðru sveitarfélagi skal það þegar tilkynnt hlutaðeigandi sveitarstjórn. Viðkomandi skal þá veittur frestur, eftir atvikum, til að koma athugasemdum á framfæri. Ef til ágreinings kemur ritar sveitarstjórn úrskurð í gerðabók sína.

Óheimilt er að breyta kjörskrá vegna nýs lögheimilis nema flutningur hafi átt sér stað í síðasta lagi þremur vikum fyrir kjördag og tilkynning um nýtt lögheimili hafi borist Þjóðskrá Íslands til skráningar fyrir sama tíma. Umsókn einstaklings, sem búið hefur erlendis lengur en átta ár, um að vera tekinn á kjörskrá verður að hafa borist Þjóðskrá Íslands fyrir 1. desember 2015.

Sveitarstjórn skal þegar taka til meðferðar athugasemdir sem henni berast við kjörskrá og gera leiðréttingar á henni ef við á. Heimilt er að gera slíkar leiðréttingar fram á kjördag. Enn fremur skal sveitarstjórn leiðrétta kjörskrá ef henni berst vitneskja um andlát eða um að einhver hafi öðlast eða eftir atvikum misst íslenskt ríkisfang. Sveitarstjórn skal þá tilkynna hlutaðeigandi um leiðréttingar á kjörskrá og þeirri sveitarstjórn annarri sem málið getur varðað. Þetta ber einnig að tilkynna hlutaðeigandi kjörstjórn og oddvita yfirkjörstjórnar.

Kjörstaðir

Ákvörðun kjörstaðar
Sveitarfélög auglýsa kjörstaði við forsetakosningarnar 25. júní. Mörg þeirra birta einnig kjörfundarupplýsingar á vefjum sínum. Kjörstaðir eru almennt opnir frá kl. 9 árdegis til kl. 22 að kvöldi. Þó geta kjörstjórnir ákveðið að byrja síðar og hætta fyrr. Innanríkisráðuneytið hefur safnað saman upplýsingum um kjörstaði og tengt í slíkar upplýsingar á vefsíðum sveitarfélaga eftir því sem þær hafa borist.