Athugið: Þessar síður fjalla um forsetakosningar 25. júní 2016.


Yfirkjörstjórnir

Í hverju kjördæmi er yfirkjörstjórn. Yfirkjörstjórnir eru kosnar af Alþingi og eru skipaðar fimm mönnum og fimm til vara. Það er borgaraleg skylda að taka sæti í kjörstjórn. Við ákveðnar aðstæður getur kjörstjórnarmaður þurft að víkja sæti, til dæmis ef til úrskurðar er mál, sem varðar maka hans eða ættingja. Yfirkjörstjórnir skulu eins og aðrar kjörstjórnir halda gerðabækur og bóka gerðir sínar.

Formenn yfirkjörstjórna

Norðvesturkjördæmi

Kristján G. Jóhannsson
Hafnarstræti 19
400 Ísafjörður
kgjo@simnet.is
gsm: 892 1027 


Norðausturkjördæmi

Gestur Jónsson,
Norðurbyggð 17,
600 Akureyri
gesturj@simnet.is.
gsm: 896 4365 

Suðurkjördæmi

Karl Gauti Hjaltason, skólastjóri Lögregluskóla ríkisins
Grófarsmára 15
201 Kópavogur
gauti@logreglan.is
gsm:898 1067

Suðvesturkjördæmi

Jónas Þór Guðmundsson hrl.
Strandgötu 25
220 Hafnarfjörður
jthg@simnet.is
gsm: 899 8121

Reykjavíkurkjördæmi suður
Sveinn Sveinsson, hrl.
Ármúla 21
108 Reykjavík
sveinn@logstofan.is
gsm: 866 6904 

Reykjavíkurkjördæmi norður

Erla S. Árnadóttir, hrl.
LEX - lögmannsstofa
Borgartúni 26
105 Reykjavík
erlas@lex.is
gsm: 864 9849

Kjörgögn

Kjörgögnum útdeilt
Um leið og yfirkjörstjórn hefur fengið kjörgögn í hendur frá innanríkisráðuneytinu útdeilir hún þeim til undirkjörstjórna. Hver undirkjörstjórn skal fá jafnmarga seðla og kjósendur eru á kjörskrá í hennar kjördeild og að minnsta kosti  10% umfram það. Þar sem kosnar eru sérstakar kjörstjórnir, það er kjörstjórnir sem hafa umsjón með undirkjörstjórnum á stöðum þar sem kjördeildir eru fleiri en ein, er heimilt að afhenda þeim kjörseðla óflokkaða fyrir kjördeildir og annast þær þá afhendingu kjörseðlanna til undirkjörstjórna.

Seðlarnir skulu sendir í vönduðum umbúðum sem yfirkjörstjórn innsiglar með embættisinnsigli sínu svo vandlega að ekki sé auðið að opna umbúðirnar og ná út seðlum án þess að brjóta innsiglið.

Hverri sendingu kjörseðla skal fylgja blindraspjöld, kosningaleiðbeiningar og sérprentun viðeigandi laga. Þá skulu fylgja með sendingunni sex sterk umslög með áprentaðri utanáskrift til yfirkjörstjórnar, þar sem prentað hefur verið í neðra framhorn á tvö þeirra Ónýtir seðlar, á tvö Ágreiningsseðlar og á tvö Afgangsseðlar.

Auk þess skal yfirkjörstjórn láta fylgja stórt og sterkt umslag með áprentaðri utanáskrift sinni og á efra framhorni nafn kjördeildarinnar og skal í það umslag leggja hin umslögin.

Við talningu atkvæða gerir svo yfirkjörstjórn grein fyrir þeim seðlum sem ekki hafa verið afgreiddir til undirkjörstjórna.

Kosningum frestað og uppkosningar

Kjörseðlar komast ekki til skila
Ef kosning fer ekki fram vegna þess að kjörseðlasending kemst ekki til skila skal undirkjörstjórn tafarlaust tilkynna það yfirkjörstjórn sem endurnýjar sendinguna svo fljótt sem verða má og kveður þá undirkjörstjórn til kjörfundar að nýju innan viku.

Kosningu frestað vegna veðurs
Undirkjörstjórn getur að fengnu samþykki yfirkjörstjórnar frestað kosningu í kjördeild eftir að hún er hafin ef hún telur óviðráðanlegar ástæður eins og óveður hindra að kosning geti fram haldið. Skal þá kosning fara fram að nýju innan viku.

Atkvæðasending frá kjördeild kemst ekki til skila
Ef kosning hefur farið fram en atkvæðasending frá kjördeild kemst ekki til skila til yfirkjörstjórnar lætur yfirkjörstjórn nýja kosningu fara fram í kjördeildinni innan viku.