Athugið: Þessar síður fjalla um forsetakosningar 25. júní 2016.


Atkvæðagreiðsla á kjördag 25. júní 2016

Hvar á ég að kjósa?

Þú kýst í því sveitarfélagi þar sem þú átt skráð lögheimili 4. júní 2016. Sveitarfélög auglýsa kjörstaði og mörg þeirra birta einnig kjörfundarupplýsingar á vefsíðum sínum. Eftir viðmiðunardag kjörskrár, 4. júní 2016, munu kjósendur geta kynnt sér hér á vefnum hvar þeir eru skráðir á kjörskrá.

Hvernig fer atkvæðagreiðslan fram?

Þú mætir á kjörstað, finnur þína kjördeild, framvísar skilríkjum (t.d. ökuskírteini eða vegabréfi), lætur haka við nafnið þitt á kjörskrá og færð kjörseðil. Að því búnu ferðu með kjörseðilinn inn í næsta lausa kjörklefa.

Í kjörklefanum er blýantur sem þú notar til þess að setja kross á kjörseðilinn framan við nafn þess frambjóðanda sem þú vilt kjósa. Athugaðu að þú mátt ekki rita neitt annað á kjörseðilinn eða gera á honum breytingar. Slíkt getur valdið ógildi atkvæðisins.

Þegar þú hefur gert kross fyrir framan nafn þess frambjóðanda sem þú vilt kjósa brýtur þú seðilinn í sama brot og hann var í þegar þú tókst við honum þannig að letrið snúi inn, gengur út úr kjörklefanum og að atkvæðakassanum og leggur seðilinn í kassann í viðurvist fulltrúa kjörstjórnar. Kjósandi skal gæta þess að enginn geti séð hvernig hann greiddi atkvæði.

Hvað ef ég geri mistök á kjörseðlinum eða einhver sér hvernig ég greiddi atkvæði?

Ef einhver sér hvað er á kjörseðlinum áður en þú setur hann í kassann er seðillinn ónýtur og þú átt rétt á að fá nýjan og fara aftur inn í kjörklefa. Hið sama gildir ef þú hefur gerir einhver mistök við ritun á kjörseðilinn. Þú þarft þá að skila kjörstjórn fyrri seðlinum.

Ef ég þarf aðstoð við að kjósa?

Í kjörklefanum er spjald með blindraletri með upphleyptu nafni hvers frambjóðanda. Þá eiga þeir sem geta ekki merkt sjálfir við á kjörseðlinum sínum, vegna sjónleysis eða þess að þeir geta ekki notað höndina til að fylla út kjörseðilinn, rétt á aðstoð í kjörklefanum.

Ef kjósandi er ekki fær um að kjósa hjálparlaust vegna sjónleysis eða þess að hann getur ekki ritað á kjörseðilinn með eigin hendi getur hann tilnefnt einn úr kjörstjórninni til að veita sér aðstoð í kjörklefanum enda er sá sem aðstoðina veitir bundinn þagnarheiti um að segja ekki frá því sem þeim fer þar á milli. Kjörstjórnarmanni er óheimilt að bjóða þeim aðstoð að fyrra bragði er þannig þarfnast hjálpar.

Kjósandi getur jafnframt óskað eftir því að fulltrúi sem hann hefur valið sjálfur aðstoði hann í kjörklefanum og skal kjörstjórnin verða við því ef kjósandinn getur sjálfur með skýrum hætti tjáð þann vilja sinn. Þó kjósandi geti ekki sjálfur með skýrum hætti tjáð kjörstjórn þennan vilja sinn skal kjörstjórn heimila fulltrúanum að aðstoða kjósandann við atkvæðagreiðsluna leggi kjósandinn fram vottorð réttindagæslumanns, sem starfar samkvæmt lögum um réttindagæslu fyrir fatlað fólk, þar sem staðfest er að kjósandinn hafi valið sjálfur þennan tiltekna fulltrúa sér til aðstoðar við atkvæðagreiðsluna. (Sjá lista yfir réttindagæslumenn fyrir fatlað fólk á vefsíðum Þroskahjálpar og velferðarráðuneytisins.

Fulltrúanum er óheimilt að aðstoða fleiri en einn kjósanda með þessum hætti við hverjar kosningar. Fulltrúi kjósanda er bundinn þagnarheiti um að segja ekki frá því sem honum og kjósanda fer á milli í kjörklefanum. Í því skyni staðfestir hann heit sitt áður en atkvæði er greitt með undirritun á sérstakt eyðublað.