Athugið: Þessar síður fjalla um sveitarstjórnarkosningar 31. maí 2014.


Dansk

Vejledning til udenlandske statsborgere om kommunalvalget i Island den 31. maj 2014

Den 31. maj 2014 afholdes der ordinært valg til kommunalbestyrelserne. 

Valgret

Udenlandske statsborgere opnår valgret efter et vist antal års fast bopæl i Island:

 • Nordiske statsborgere, når de har haft fast bopæl uafbrudt i tre år siden den 31. maj 2011.
 • Statsborgere fra andre lande, når de har haft fast bopæl uafbrudt i fem år siden den 29. maj 2009.

Enhver, der har valgret, er også valgbar til kommunalvalget.

Er jeg optaget på valglisten?

Enhver, der har valgret, er automatisk optaget på valglisten i den kommune, hvor hun/han er registreret med fast bopæl den 10. maj 2014, og kan kun stemme der. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du er på listen, kan Folkeregisteret, Þjóðskrá, give dig oplysning om det. Valglisten er desuden offentligt tilgængelig mindst 15 dage før valgdagen på websiden www.kosning.is.  Endvidere er den også tilgængelig på kommunalforvaltningerne senest ti dage før valgdagen.

Jeg er flyttet for nylig eller regner med at flytte. Kan jeg stemme i den nye kommune?

Ja, hvis Folkeregisteret har modtaget flytteanmeldelsen inden den 10. maj 2014.

Hvordan stemmer jeg?

På valgstedet på valgdagen

 • De fleste stemmer på valgstedet på valgdagen den 31. maj 2014.
 • Kommunalforvaltningerne annoncerer, hvor valgstederne kan findes, og hvornår der er åbent.

Med brevstemme før valgdagen

 • Der er åbent for modtagelse af brevstemmer hos sysselmændene fra den 5. april 2014. Information vedrørende åbningstider og sted kan findes på websiden www.syslumenn.is.
 • Desuden kan man stemme i udlandet på islandske ambassader og hos islandske konsuler. For yderligere information om åbningstider og sted henvises der til udenrigsministeriets hjemmeside www.mfa.is.
 • Nærmere oplysninger om afgivelse af brevstemme, f.eks. på institutioner og i private hjem, kan findes i en videofilm på følgende hjemmeside: www.kosning.is.

Hvordan foregår valget?

 1. Du bliver bedt om at vise legitimation med foto, f.eks. pas, personbevis eller kørekort, eller andet som valgkommissionen finder tilfredsstillende.
 2. Hvis du er stemmeberettiget, får du udleveret en stemmeseddel, som du skal tage med ind i stemmeboksen.
 3. I stemmeboksen stemmer du ved at sætte et kryds (x) med blyant i boksen ud for det bogstav, der repræsenterer den kandidatliste, du ønsker at stemme på.
  I mindre kommuner foregår valget ved, at vælgeren på stemmesedlen skriver navnet på de kandidater, hun/han vil stemme på. Det er tilladt at medbringe en huskeseddel med navnene på dem i stemmeboksen.
 4. I stemmeboksene er der blanketter med punktskrift (til vælgere med svagt syn). Disse indeholder oplysninger om, hvilke bogstaver der repræsenterer hvem på listen over kandidater. Hvis du har brug for hjælp til at sætte krydset, kan du få hjælp til dette ved at udpege et medlem fra valgkommissionen. Du kan også anmode om at udpege en person, som du selv vælger, til at assistere dig ved stemmeafgivelsen.
  Assistance i stemmeboksen må kun gives til vælgere, der ikke er i stand til at afgive deres stemme på den foreskrevne måde, enten på grund af svagt syn eller manglende evne til at kunne bruge deres hænder. Desuden kan vælgere, der er ude af stand til at udtrykke deres ønsker til valgkommissionen, indsende en erklæring fra deres værge og dermed få assistance under stemmeafgivningen af en hjælper efter eget valg.
 5. Hvis du vil ændre rækkefølgen af kandidaterne på den liste, du har valgt, skal du skrive tallet 1 ud for det navn, du vil placere øverst, tallet 2 ud for det navn, du vil have som det næste i rækken, osv. Hvis du ønsker at fjerne en kandidat fra listen, skal du overstrege hans eller hendes navn.
  Du må kun foretage ændringer på den liste, du ønsker at stemme på, og du må ikke lave andre former for markeringer på stemmesedlen, da dette kan gøre din stemmeseddel ugyldig.
 6. Hvis du har angivet noget på stemmesedlen ved en fejl, eller på anden vis ødelægger din stemmeseddel, skal du give sedlen til valgkommissionen, som vil give dig en ny.
 7. Det er vigtigt, at du ikke viser andre, hvem du har stemt på, da din stemmeseddel ellers vil blive betragtet som ugyldig og derfor ikke må lægges i valgurnen.
 8. Til sidst folder du stemmesedlen, så den er foldet på samme måde, som da du modtog den. Herefter afleveres sedlen i stemmeurnen, og du skal forlade stemmelokalet.

Valget slutter lørdag aften den 31. maj, og valgstederne lukker senest kl. 22.00. Stemmerne bliver optalt straks derefter, og resultatet meddeles i medierne. Blanke og ugyldige stemmesedler optælles separat, og der oplyses også om antallet af disse.