Athugið: Þessar síður fjalla um sveitarstjórnarkosningar 31. maí 2014.


Gerð kjörskrár

Gerð kjörskrár

Sveitarstjórnir sjá um að kjörskrár séu gerðar og skal gerð þeirra lokið í tæka tíð fyrir framlagningu. Vakin er athygli á að kjörskrár skulu lagðar fram í síðasta lagi 21. maí 2014.

Kjörskrá skal rita á eyðublöð sem Þjóðskrá Íslands lætur í té og skal farið nákvæmlega eftir leiðbeiningum hennar. Þjóðskrá Íslands sendir sveitarstjórnum kjörskrárstofn fljótlega eftir viðmiðunardag kjörskrár sem er 10. maí. Á kjörskrá skal skrá eftirfarandi: Nafn kjósanda, heimilisfang (lögheimili) og kennitölu. Einnig skal skrá þjóðerni ef um erlendan ríkisborgara er að ræða.

Á kjörskrá skal taka þá íbúa sveitarfélags sem uppfylla öll kosningarréttarskilyrði á viðmiðunardegi kjörskrár sem er 10. maí 2014. Sjá nánar um kosningarétt hér. Sveitarstjórn ber að gæta þess að taka ekki aðra einstaklinga á kjörskrá en ótvírætt eiga kosningarétt samkvæmt ákvæðum laga. Rétt er að ítreka að ávallt skal miða við skráð lögheimili samkvæmt íbúaskrá Þjóðskrár þremur vikum fyrir kjördag, 10. maí 2014. Ekki er því um huglægt mat að ræða og því er til dæmis ekki heimilt að taka einstakling inn á kjörskrá sem gleymt hefur að flytja lögheimili sitt til sveitarfélagsins í tæka tíð fyrir viðmiðunardag kjörskrár, 10. maí 2014.

Þar sem skilyrði skráningar á kjörskrá eru skýr eiga sveitarstjórnir ekki að þurfa að gera margar leiðréttingar á þeim kjörskrárstofni sem Þjóðskrá Íslands lætur þeim í té. Tilefni slíkra leiðréttinga eru einkum öflun eða missir íslensks ríkisfangs eða andlát á tímabilinu frá viðmiðunardegi kjörskrár til kjördags.

Ef einstaklingar eru ranglega teknir inn á kjörskrá getur það leitt til ógildingar kosningar, sérstaklega ef niðurstöður hennar velta á fáum atkvæðum.

Kjörskrá skal undirrituð af oddvita sveitarstjórnar eða framkvæmdastjóra hennar. Kjörskrá skal leggja fram almenningi til sýnis á skrifstofu sveitarstjórnar eða á öðrum hentugum stað eigi síðar en tíu dögum fyrir kjördag, 21. maí 2014.

Sveitarstjórn skal þegar taka til meðferðar athugasemdir er henni berast vegna kjörskrár og gera leiðréttingar á henni ef skilyrði þess eru fyrir hendi. Slíka leiðréttingu má gera fram á kjördag. Sveitarstjórn skal þegar tilkynna hlutaðeigandi einstaklingum um leiðréttingar á kjörskrá, svo og sveitarstjórnum þeim er málið getur varðað. Jafnframt skal tilkynna hlutaðeigandi yfirkjörstjórn um leiðréttingu á kjörskrá.

Ef sveitarstjórn vanrækir sitt hlutverk varðandi samningu eða framlagningu kjörskrár er það hlutverk viðkomandi sýslumanns að bregðast við. Skal sýslumaður þá þegar gera nauðsynlegar ráðstafanir til að bæta úr því sem á vantar.