Athugið: Þessar síður fjalla um þjóðaratkvæðagreiðslur.


Innanríkisráðuneytið

Innanríkisráðuneytið kemur að framkvæmd þjóðaratkvæðagreiðslna með margvíslegum hætti, sbr. lög um framkvæmd þjóðaratkvæðagreiðslna og lög um kosningar til Alþingis. Ráðuneytið annast m.a. gerð og dreifingu kjörgagna bæði utan kjörfundar og á kjörfundi.

Kjörstjórnir

Ákveða þóknun
Innanríkisráðherra ákveður þóknun fyrir störf landskjörstjórnar og yfirkjörstjórna.

Gerðabækur og innsigli
Innanríkisráðuneytið lætur í té og löggildir gerðabækur landskjörstjórnar og yfirkjörstjórna. Einnig lætur ráðuneytið kjörstjórnum í té embættisinnsigli.

Kjörskrár

Auglýsing um framlagningu kjörskráa
Innanríkisráðuneytinu ber að auglýsa framlagningu kjörskráa í fjölmiðlum í síðasta lagi 12 dögum fyrir kjördag, mánudaginn 8. október 2012. Þar á að koma fram að athugasemdir við kjörskrá skuli senda til hlutaðeigandi sveitarstjórna.

Kjörgögn

Kjörgögn fyrir atkvæðagreiðslu utan kjörfundar
Innanríkisráðuneytið lætur í té kjörgögn fyrir atkvæðagreiðslu utan kjörfundar og leiðbeiningar um tilhögun atkvæðagreiðslunnar. Kjörgögn þessi skulu vera fyrir hendi hjá þeim sem annast atkvæðagreiðsluna, þ.e. hjá sýslumönnum og skipstjórum en utanríkisráðuneytið sér um að koma þessum kjörgögnum til kjörstjóra erlendis.
Kjörgögn sem notuð eru við atkvæðagreiðslu utan kjörfundar eru: kjörseðill, kjörseðilsumslag, fylgibréf og sendiumslag.

Kjörgögn fyrir kjörfund á kjördag
Innanríkisráðuneytið lætur gera kjörseðla sem notaðir verða við þjóðaratkvæðagreiðsluna. Kjörseðlar skulu vera úr haldgóðum pappír sem prent eða skrift sést ekki í gegnum, a.m.k. 125 g/m2 að þyngd.
Kjörseðlana skal brjóta saman þannig að óprentaða hliðin snúi út. Ekki skal fullgera fleiri seðla en þá sem sendir verða undirkjörstjórnum og skal yfirkjörstjórn varast að láta óviðkomandi sjá seðlana áður en hún sendir þá frá sér.
Kjörseðlar skulu að jafnaði fullgerðir eigi síðar en sjö dögum fyrir kjördag laugardaginn 13. október 2012 og skal innanríkisráðuneytið þá senda þá til yfirkjörstjórna.

Stærð og gerð atkvæðakassa
Innanríkisráðherra setur nánari reglur um stærð og gerð atkvæðakassa en í kjörfundarstofu skal vera hæfilega stór atkvæðakassi sem sveitarstjórn leggur til. Atkvæðakassinn skal þannig búinn að ekki sé unnt að ná kjörseðli úr honum án þess að opna hann og þannig að unnt sé að læsa honum.

Atkvæðagreiðsla á kjörfundi

Kosningaleiðbeiningar ásamt sérútgáfu af lögum um kosningar til Alþingis
Innanríkisráðuneytið lætur kjörstjórnum í té kosningaleiðbeiningar sem hægt er að festa upp í kjörfundarstofu. Þá skal í hverri kjördeild vera til staðar sérprentun sem innanríkisráðuneytið gefur út með lögum um framkvæmd þjóðaratkvæðagreiðslna, lögum um kosningar til Alþingis og stjórnarskránni ásamt skýringum ef þurfa þykir.

Kosningaúrslit og talning

Að lokinni talningu atkvæða sendir yfirkjörstjórn landskjörstjórn eftirrit af gerðabók sinni ásamt þeim kjörseðlum sem ágreiningur hefur verið um milli umboðsmanna og yfirkjörstjórnar. Þegar landskjörstjórn hefur fengið í hendur eftirrit gerðabóka allra yfirkjörstjórna og ágreiningsseðla auglýsir hún með hæfilegum fyrirvara hvar og hvenær hún kemur saman til fundar til að úrskurða um gildi ágreiningsseðlanna og lýsa úrslitum þjóðaratkvæðagreiðslunnar til að umboðsmönnum gefist færi á að vera viðstaddir. Að því loknu tilkynnir landskjörstjórn ráðuneytinu um niðurstöður sínar. Innanríkisráðuneytið auglýsir úrslit atkvæðagreiðslunnar í Lögbirtingablaði og Ríkisútvarpi.

Til þess að spurning eða tillaga sem er borin upp í þjóðaratkvæðagreiðslu teljist samþykkt þarf hún að hafa hlotið meiri hluta gildra atkvæða í atkvæðagreiðslunni.


Geymsla kjörskráa
Yfirkjörstjórn skal búa um allar kjörskrár í innsigluðum umbúðum og senda innanríkisráðuneytinu sem geymir þær í eitt ár, en að því búnu skal eyða þeim.